ԱՇԽԱՏԱՐԱՆ


16.03.2024 - 16.04.2024


«ՏԱԹԵՎԻ ՎԱՆՔԻ, ՀԱՐԱԿԻՑ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»
՝ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Համաշխարհային ժառանգության օբյեկտ անվանակարգում ներառելու նպատակով

Աշխատարանն անցկացվում է ՃՇՀԱՀ-ի և Ecole de Chaillot-ի հետ համատեղ՝ "301․ Իմաստության Երկիր" հիմնադրամի
>> Ո՞Վ ԿԱՐՈՂ Է ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ

Մասնագետներ և ավարտական կուրսի ուսանողներ հետևյալ մասնագիտություններով՝ ճարտարապետություն, արվեստաբանություն, պատմագիտություն, սոցիոլոգիա, քաղաքագիտություն, մարդաբանություն
>> ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Սահմանել և ձևակերպել Տաթևի վանքի, հարակից պատմական տարածքների և բնակավայրերի՝ Հին Խոտ, Հին Հալիձոր, Հիմ Հարժիս Հին Շինուհայր, պատմամշակութային արժեքավորման բնութագրերը։

Սահմանազատել Համաշխարհային ժառանգության օբյեկտի մաս կազմող տարածքները: Կազմել ճանապարհային քարտեզ և ձևակերպել տեղանքի/տարածքի նախնական գնահատում՝ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Համաշխարհային ժառանգության օբյեկտի անվանակարգում առաջադրվելու և փաստաթղթերի փաթեթ կազմելու համար:
ՏԱՐԱԾՔԻ ՈւՍՈւՄՆԱՍԻՐՈւԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈւԹՅՈւՆԸ
1995 թվականին Տաթևի վանքը և Տաթևի Անապատը, ինչպես նաև Որոտան գետի հովտի հարակից տարածքները Հայաստանի կողմից հայտարարվել են Համաշխարհային ժառանգության օբյեկտ։ Այդ ժամանակվանից տարածքը գտնվում է ՅՈւՆԵՍԿՕ-ի նախնական ցանկում: Այս փաստաթղթում օբյեկտը նկարագրված է հետևյալ կերպ.

«ՏԱԹԵՎԻ ՎԱՆՔԸ գտնվում է Հայաստանի ամենամեծ կիրճի՝ Որոտանի բարձր լանջին, 850 մետր խորության վրա։ Վանքի կառույցները երկու կողմից պաշտպանված են զառիթափ լանջերով, իսկ մյուս երկու կողմից՝ պաշտպանական պարիսպներով։ Բուն Տաթևի կառույցները թվագրվում են իններորդից մինչև տասներեքերորդ դարեր, իսկ Տաթևի Անապատ վանքը, որը գտնվում է կիրճում, կառուցվել է տասնյոթերորդ դարում: Որոտանի հովտի այս տարածքն ունի նշանակալի երկրաբանական հետաքրքրություն»։

2022 թվականի գարնանից «Ռե–Շկոլա» կրթական նախագիծը "301․ Իմաստության Երկիր" հիմնադրամի հետ համատեղ ուսումնասիրում է Սյունիքի մարզի այս վայրը։ Մեր առաջին բացահայտումները չափազանց կարևորում են այս հնավայրը որպես Համաշխարհային ժառանգության օբյեկտ անվանակոչելու գործընթացը՝ հիմք ընդունելով ՅՈւՆԵՍԿՕ-ի դրույթներն այս վայրի և Սյունիքի մարզի արժեքի ներկայիս ըմբռնման վրա:

ՍՅՈւՆԻՔԸ Հայաստանի այն տարածքներից է, որ ունի հնագույն պատմություն, ինչի մասին են վկայում մի շարք հնագիտական գտածոները և պահպանված վայրերը, ինչպիսին է Քարահունջը։ Հնագույն ժամանակներից այս տարածաշրջանով անցել են Ասիան և Եվրոպան կապող տարբեր քաղաքակրթական և առևտրային ուղիներ, որոնք նպաստել են այստեղ բնակավայրերի, տնտեսության և ինքնատիպ մշակույթի զարգացմանը։ Իններորդ դարում այստեղ հայտնվեց Տաթևի վանքը, որը 15-րդ դարում դարձավ տարածաշրջանի ամենամեծ քրիստոնեական և կրթական կենտրոններից մեկը, նրա ազդեցությունը բավականին ընդլայնվեց և դուրս եկավ Հայաստանի սահմաններից։

Որոտան գետի հովտում կան մի քանի պատմական բնակավայրեր, այդ թվում՝ Հին Խոտը, Հին Հալիձորը, Հին Հարժիսը և Հին Շինուհայրը։ Այս բնակավայրերն իրենց շրջակայքի հետ միասին կազմում են մեկ միասնական պատմամշակութային համալիր՝ ներկայացնելով նախաարդյունաբերական քաղաքաշինական հյուսվածքը։ Դրանք պահպանվեցին, քանի որ 20-րդ դարի երկրորդ կեսին այդ բնակավայրերն ուղղակի լքվեցին։ Դա հնարավորություն տվեց պահպանել ամբողջական տնտեսական և ճարտարապետական լանդշաֆտները՝ առանց արդյունաբերական դարաշրջանի տարրերի միջամտության։

Այս բնակավայրերը, սկսած 10-րդ դարից, դարձել են Տաթևի վանքի սեփականությունը, ինչը թույլ է տալիս խոսել մեկ համալիրի առկայության մասին՝ Տաթևի վանք - Տաթևի Անապատ - հովիտ - բնակավայրեր։ Սա հնարավորություն է տալիս դիտարկել Օբյեկտը ավելի լայն սահմաններում, որը, իր հերթին, զգալիորեն հարստացնում և բազմապատկում է դրա արժեքը:

Ի՞նչ հնարավորություններ է բերում ՅՈւՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության օբյեկտի կարգավիճակը.

 • Կոնվենցիայի մասնակից պետության և տեղի համայնքի հպարտությունը տեղանքով՝ որպես Աշխարհի ամենակարևոր բնական և մշակութային վայրերից մեկը.
 • Տեղանքը հաճախ դառնում է ազգային պահպանվող տարածքների/տեղանքների համակարգի ստեղծման դրոշակակիր, ներառյալ համայնքային կյանքում մշակութային ժառանգության ավելի հստակ ըմբռնումը և ավելի արդյունավետ պաշտպանությունը.
 • Համաշխարհային ժառանգության նկատմամբ միջազգային հետաքրքրությունը հաճախ խթան է ստեղծում միջազգային համագործակցության և գույքի պաշտպանությունն ապահովելու համատեղ ջանքերի համար.
 • ֆինանսավորում և աջակցություն ներգրավելու հնարավորություններ՝ ներառյալ բարերարներ և Համաշխարհային ժառանգության հիմնադրամը.
 • Կարող են ստեղծվել պաշտպանության, պահպանման և կառավարման մեթոդներ, ինչպես նաև գործելակերպ, որոնք կարող են կիրառվել ազգային և տեղական նշանակության ժառանգության վայրերում:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
 • Հավաքագրել և վերլուծել պատմական, մատենագիտական նյութերը, տարածքի և օբյեկտների վերաբերյալ տվյալները.
 • Փորձագետների, ճարտարապետների, սոցիոլոգների, մարդաբանների և պատմաբանների հետ համատեղ իրականացնել Տաթևի վանքի պատմական տարածքի մշակութային լանդշաֆտի բոլոր բաղադրիչների նախնական դաշտային ուսումնասիրություն և գույքագրում.
 • Սահմանազատել Համաշխարհային ժառանգության օբյեկտը և դրա անվտանգության գոտիները, որոշել այդ տարածքների սահմաններում ընդգրկված օբյեկտների կազմը.
 • Որոշել տարածքի և օբյեկտի հանրահռչակման համընդհանուր արժեքը ՀԺՕ չափանիշների համաձայն.
 • Ձևակերպել և ներկայացնել հետազոտության կառուցվածքային արդյունքները.
Աշխատարանի ծրագիրը
16.03.2024 — 29.03.2024 Երևան
(հնարավոր է հեռավար ձևաչափ)
 • Փաստաթղթերի ուսումնասիրման աշխատանք,
 • Դասախոսություններ,
 • Դաշտային աշխատանքների նախապատրաստություն,
 • Նյութերի հավաքագրում

30.03․2024 - 07.04.2024 Գորիս, Որոտանի հովիտ
 • Դաշտային աշխատանք,
 • Տարածքի, օբյեկտների ուսումնասիրություն։
07.04.2024 – 16.04.2024
Երևան
 • Հավաքագրված նյութերի ընդհանրացում, ամփոփում,
 • Հետազոտական աշխատանքների հիման վրա եզրակացությունների դուրս բերում,
 • Կատարված աշխատանքի հիման վրա հրապարակման նյութի պատրաստում։
ԻՆՉ ԵՆ ՍՏԱՆՈւՄ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ.
 • Պատմական տարածքի համապարփակ վերլուծություն կատարելու հմտություն.
 • Տարածքի և օբյեկտների արժեքային բնութագրերի նույնականացման և որոշման մեթոդաբանություն.
 • ՅՈւՆԵՍԿՕ-ի Համաշխարհային ժառանգության օբյեկտների հետ աշխատանքի առանձնահատկությունների ըմբռնողություն.
 • Միջազգային փորձագետների թիմի հետ աշխատելու հնարավորություն, ներառյալ Ֆրանսիայից.
 • Ծրագրի ավարտական վկայագիր
Մասնակիցներից պահանջվող փաստաթղթերը

- Լրացված հայտադիմում
- Պորտֆոլիո, հակիրճ կենսագրություն և հետաքրքրության նամակ (ուղարկել մինչև 24.02.2024)
- Հարցազրույց (նախնական փուլում ընտրված թեկնածուները պետք է անցնեն հարցազրույցը)
- Ներկայություն Հայաստանում (ֆիզիկապես գտնվել Հայաստանում 30.03.2024-ից մինչև 16.04.2024)
- Համակարգչի առկայություն
- Թիմային աշխատանքի հմտություններ
- Գրաֆիկական ծրագրերի իմացություն (Adobe InDesign, Photoshop, Illustrator)
- GIS (QGIS, ArcGIS) իմացություն


Պայմաններ:

- Մասնակցությունն անվճար է
- Մասնակիցներին վճարվում է Երևանից Գորիս և հակառակ ուղղությամբ տրանսպորտի, ինչպես նաև ուղևորության ընթացքում Գորիսի հյուրանոցում կեցության և նախաճաշի համար.
- Սեմինարի առաջին փուլին մասնակցությունը հնարավոր է հեռավար եղանակով
- 07.04.2024 – 16.04.2024 ընկած ժամանակահատվածում ուղևորությունը Երևան և կեցությունը Երևանում վճարում են մասնակիցները։


Made on
Tilda